Shri Sai Baba Sponsorships

Shri Sai Baba Sponsorships

Shri Sai Baba Sponsorships


Show:
Sort By:
10th Anniversary Grand Sponsorship

Sponsorship includes all 10 days Devi Navaratri Maha Sankalpam, Abhishekam, 1008 Kalasha Abhishekam Sankalpam, Maha Chandi Homam, Annadanam, Garland Seva, Lalitha Sahasra naama Kumkuma Archana Seva.

 

Sponsor's will receive Silver Kalasham and Baba Shawls as a Prasadam

$5,001.00 Ex Tax: $5,001.00

10th Anniversary Silver Sponsorship

Sponsorship includes all 10 days Devi Navaratri Maha Sankalpam, Abhishekam, 1008 Kalasha Abhishekam Sankalpam, Maha Chandi Homam, Annadanam, Lalitha Sahasra naama Kumkuma Archana Seva.

 

Sponsor's will receive Silver Lotus flower and Baba Shawls as a Prasadam

$2,501.00 Ex Tax: $2,501.00

10th Anniversary Platinum Sponsorship

Sponsorship includes all 10 days Devi Navaratri Maha Sankalpam, 1008 Kalasha Abhishekam Sankalpam, Maha Chandi Homam, Annadanam, Lalitha Sahasra naama Kumkuma Archana Seva.

 

Sponsor's will receive 10 gms silver coins and Baba Shawls as a Prasadam

$1,116.00 Ex Tax: $1,116.00

10th Anniversary Vijaya Dashami Day Sponsorship

Sponsorship includes Maha Sankalpam and 1008 Kalasha Abhishekam Sankalpam.

 

Sponsor's will receive 5 kalasham to do Abhishekam for Baba, Pure Tulsi Mala and Baba Shawls as a Prasadam

$501.00 Ex Tax: $501.00

10th Anniversary Abhishekam Sponsorship

Sponsorship includes Maha Sankalpam and 1008 Kalasha Abhishekam Sankalpam.

 

Sponsor's will receive 1 kalasham to do Abhishekam for Baba and Baba Shawls as a Prasadam

$101.00 Ex Tax: $101.00

Back to top